logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego
autor: GM Wtorek, 31 maja 2022 r.

W dniu 29 maja 2022 w Olsztynie odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W Zjeździe uczestniczyli delegaci oddziałów powiatowych (40 obecnych z 47 wybranych), przedstawiciele do Zarządu Oddziału oraz zaproszeni goście.

Konferencję sprawozdawczo-wyborczą rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz odegranie hymnu Związku. Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego dh Gustaw Marek Brzezin, który przywitał delegatów Zjazdu oraz gości, a wśród nich Posła na Sejm RP a jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Jacka Protasa, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh. Waldemara Pawlaka, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego dh. Sylwię Jaskulską, dh. Stanisława Mikulaka. Następnie minutą ciszy upamiętniono strażaków ochotników zmarłych w trakcie minionej kadencji.
Na Przewodniczących Zjazdu zostali wybrani jednogłośnie delegaci dh Grzegorz Matczyński oraz dh Zbigniew Stasiłojć. W pierwszej części obrad uroczyście uhonorowano zasłużonych strażaków ochotników, działaczy Związku. Najwyższe odznaczenia Związku z rąk Prezesa Zarządu Głównego dh. Waldemara Pawlaka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh. Gustawa Marka Brzezina otrzymali:

Krzyż Rycerski za męstwo:

- dh Wiesław Świtaj, OSP Świętajno

Złoty Znak Związku:

- dh Mirosław Brokos, OSP Olsztynek

- dh Adam Ciosek, OSP Górowo Iławeckie

- dh Cezary Gołebiewski, OSP Jagarzewo

- dh Sławomir Janewicz, OSP Frombork

- dh Ryszard Janusz, OSP Elbląg

- dh Waldemar Kot, OSP Liski

- dh Jan Licznerski, OSP Złotowo

- dh Wiesław Misiewicz, OSP Stryjkowo

- dh Władysław M. Świeczkowski, ZOW Olsztyn

- dh Tomasz Tomczyk, OSP Bartoszyce

- dh Zygmunt Wojtkiewicz, OSP Kandyty

Medal im. B. Chomicza:

- dh Władysław Abramowicz, OSP Skandawa

- dh Jerzy Gołembiewski, OSP Olecko

- dh Jan Harhaj, OSP Lidzbark Warmiński

- dh Zygmunt Kopystecki, OSP Rożental

- dh Grzegorz Kowalski, OSP Lidzbark

- dh Sławomir Lisiecki, OSP Milejewo

- dh Jerzy Ruciński, OSP Żabiny

- dh Dariusz Staniszewski, OSP Kamińsk

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

- dh. Katarzyna Kij-Piskorz, OSP Dobre Miasto

- dh Andrzej Ciołek, ZOP Gołdap

- dh Karol Szablak, OSP Banie Mazurskie
Niecodzienne wyróżnienie – Odznakę za Wysługę 70 lat – otrzymał dh Stanisław Mikulak, który obchodził jubileusz 70-lecia swojej ochotniczej i zawodowej aktywności strażackiej. W swoim krótkim wystąpieniu dh Mikulak przypomniał najważniejsze momenty z tej bogatej historii.
Drugą część zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP poświęcono rozpatrzeniu sprawozdań organów statutowych Oddziału za okres kończącej się kadencji oraz wyborowi władz Oddziału na kadencję 2022-2027. Działalność Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w okresie kadencji 2017-2022 nakreślił Prezes Zarządu dh Gustaw Marek Brzezin. Szczegółowe sprawozdania złożyli również dh Andrzej Abako (Komisja ds. Kobiet i Młodzieży), dh Władysław M. Świeczkowski (Komisja Historyczna), dh Grzegorz Matczyński (Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP) oraz dh Marian Gołębiewski (Komisja Rewizyjna Oddziału) i dh Krzysztof Hanuszewski (Sąd Honorowy Oddziału). Ustępujący Zarząd Oddziału Wojewódzkiego otrzymał jednogłośnie absolutorium od wszystkich delegatów uczestniczących w Zjeździe. Następnie Zjazd zatwierdził wybór Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w składzie:
Prezes – Gustaw Marek Brzezin, pow. ostródzki
Wiceprezes – Ryszard Janusz, pow. elbląski
Wiceprezes – Radosław Król, pow. giżycki

Wiceprezes – Jacek Protas, pow. lidzbarski
Wiceprezes – Andrzej Ochlak, pow. nowomiejski

Wiceprezes – Sylwia Jaskulska, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego

Sekretarz – Grzegorz Matczyński, pow. olsztyński

Członek prezydium – Szablak Karol, pow. gołdapski

Członek prezydium – Julian Lemiech, pow. iławski

Członek prezydium – Ryszard Harasim, pow. ostródzki

Członek prezydium – Mariusz Semenowicz, pow. piski

Członek – Adam Ciosek, pow. bartoszycki

Członek – Tomasz Sielicki, pow. braniewski

Członek – Waldemar Iwankowski, pow. działdowski

Członek – Tomasz Kwietniewski, pow. elbląski

Członek – Andrzej Bezdziecki, pow. ełcki

Członek – Krzysztof Harmaciński, pow. iławski

Członek – Krzysztof Iwanow, pow. kętrzyński

Członek – Jan Narewski, pow. mrągowski

Członek – Piotr Rakoczy, pow. nidzicki

Członek – Arkadiusz Dobek, pow. nowomiejski

Członek – Jerzy Gołembiewski, pow. olecki

Członek – Andrzej Abako, pow. olsztyński

Członek – Agnieszka Nagraba, pow. olsztyński

Członek – Zbigniew Stasiłojć, pow. szczycieński

Członek – Mirosław Cudowski, pow. węgorzewski

Członek – Tomasz Komoszyński, KW PSP

Członek – Władysław Maria Świeczkowski, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Członek – Maciej Micielski, Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP

Członek – Adam Roczniak, Rejonowa Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3398870