logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Piękniejące strażnice w OSP
autor: DK Poniedziałek, 30 września 2019 r.

Etap IV prac przy zmianie wizerunku fromborskiej strażnicy, już oficjalnie można uznać za zamknięty.
25 września br. odbyły się procedury odbioru zadania pn.: "Wykonanie modernizacji nawierzchni placu wjazdowego/wyjazdowego przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej na dz. nr 182 obr.4 we Fromborku przy ul. Braniewskiej 5a". Zniknęły nierówności, załamania i inne niedogodności, które spędzały sen z powiek kierowcom z fromborskiej OSP.

Nowoczesny, w pełni zmodernizowany plac manewrowy został sfinansowany w kwocie 20 tys. zł ze środków funduszu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach realizacji zadania publicznego "Zapewnienie gotowości operacyjnej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG" przy wkładzie własnym Gminy Frombork 27 tys. zł. Łącznie zatem montaż finansowy niezbędny na wykonanie przedsięwzięcia wyniósł 47 000,00 zł. Podczas procedur odbioru obecni byli:

  • Pan Zbigniew Pietkiewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Frombork,
  • st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,
  • bryg. Zbigniew Januszko - Komendant Powiatowy PSP w Braniewie,
  • Pan Ryszard Pawluczuk - Przewodniczący Rady Miejskiej we Fromborku,
  • Pan Marek Misztal - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork,
  • dh Damian Krasiński - Komendant Gminny Z OSP RP we Fromborku,
  • dh. Anna Gawdzik - Prezes OSP Frombork,
  • dh Sławomir Janewicz - Naczelnik OSP Frombork,

oraz Radni Rady Miejskiej, druhny i druhowie z fromborskiej jednostki.

"Auta same wjeżdżają do garaży..." - relacjonuje Naczelnik OSP Frombork. Szybciej, sprawniej i przede wszystkim bezpieczniej, proces dojazdu do miejsca zdarzenia, do miejsca, gdzie dzieje się krzywda ludzka, dzięki wsparciu wielu osób od dzisiaj będzie jeszcze bardziej efektywny.

"Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc i wsparcie w procesie przygotowania, realizacji i odbioru zadnia" - Druhny i Druhowie z OSP Frombork

dh Damian Krasiński - Komendant Gminny Z OSP RP we Fromborku

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3085689