logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Nowa remiza strażacka w Gąskach - pow. olecki
autor: GM Poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r.
Dzień 24 sierpnia 2019 roku był szczególny dla strażaków i mieszkańców w miejscowości Gąski. W dniu tym uroczyście otwarto nową remizę OSP w Gąskach oraz świetlicę wiejską. Nowy budynek łączący te dwie funkcję powstał w miejscu w którym istniała przedwojenna remiza. Na tą uroczystość zostaliśmy zaproszeni przez Prezesa OSP Ignacego Sadłowskiego, Sołtysa wsi Piotra Kalbarczyka  oraz Komendanta Gminnego Jerzego Gołembiewskiego.
Nowy obiekt powstał ze środków samorządu gminy Olecko, a jego koszt wyniósł prawie 1,2 mln zł.  

Z tej okazji mieszkańcy wsi i strażacy gościli min komendanta wojewódzkiego PSP oraz komendantów powiatowych PSP z Olecka i Ełku, przedstawiciela marszałka województwa, samorządowców, leśników, policjantów oraz wiele osób wspierających lokalną społeczność. 

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4066185