logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Znajdź frazę i/lub wybierz zakres dat:
Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 roku. ???
autor: GM Poniedziałek, 21 marca 2016 r.
foto_news

Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Olsztynie informuje że posiada już dotacje do zakupu umundurowania oraz hełmów dla OSP, zapraszamy po odbiór tego sprzętu. Sprawa dotacji do pozostałych zapotrzebowanych asortymentów sprzętowych jest jeszcze w fazie uzgadniania i  na pewno będzie zdecydowanie mniejsza niż w roku 2015.

Dotacje pochodzące dotychczas z MSWiA i rozdysponowane przez Związek OSP RP (ok 70% dotacji na sprzęt) zostały decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazane do dyspozycji Komendanta Głównego PSP. W informacji z 11 marca 2016 KG PSP przedstawił priorytety zakupów sprzętu oraz ustalił tryb postępowania.

czytaj całość ...
Przypomnienie - raporty OSP
autor: GM Poniedziałek, 07 marca 2016 r.
foto_newsTrwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Przypominamy o wypełnianiu stosownej dokumentacji i przekazywaniu jej do oddziałów gminnych. PRZYPOMINAMY także o wprowadzeniu RAPORTU OSP - na dzień dzisiejszy - 7 marca 2016 roku zosytały one wprowadzone tylko w 26% , a zebrania dobiegaja już prawie do końca.
Poniżej informacja o raportach wg powiatów.
czytaj całość ...
Nowy Samochód w OSP Reszel
autor: GM Poniedziałek, 29 lutego 2016 r.
foto_news
       W sobotę - 27 lutego w OSP Reszel odbyła się uroczystość przekazania do użytkowania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
       Pojazd zakupiono pod koniec 2015 roku - środki na zakup pochodziły z MSW (150 tys. za pośrednictwem ZOSP RP), KSRG, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy oraz sponsorów.
        
czytaj całość ...
RPO - sprzęt dla strażaków
autor: GM Poniedziałek, 29 lutego 2016 r.
foto_news

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Termin, od którego można składać wnioski -31 marca 2016
Termin, do którego można składać wnioski -29 kwietnia 2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu -sierpień 2016 r.

strona : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Informacje

Wspierają nasze działania

Newsletter

Kalendarium

10/03/2018
konferencja \"Kobiety na straży ....\"
12/05/2018
woj Dzień Strażaka - koncert
11/09/2018
konferencja historyczna i Apel Poległych

Galeria

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 1889996