logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - przyjaciel strażaków
autor: GM Czwartek, 19 grudnia 2013 r.
      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie to od wielu lat sprawdzony przyjaciel Ochotniczych Straży Pożarnych. Doceniając zasługi tej instytucji w rozwój ochrony przeciwpożarowej została Ona odznaczona Złotym Znakiem Związku. Okazją do tego była gala zorganizowana w rocznicę 20-lecia działania WFOŚiGW. W tym też roku medalami zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali pracownicy Funduszu w tym Agnieszka Soliwoda, Mariusz Rychcik.
Wybrane działania WFOŚiGW wspierające OSP w 2013 roku:
 
W ramach Działania 7 Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, zostały dofinansowane takie projekty jak:
1.      Doposażenie służb ratowniczych w drobny sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego: agregaty prądotwórcze, zbiorniki wodne, wentylatory oddymiające, torby AMBU z wyposażeniem;
2.      Wyposażenie – uzbrojenie osobiste strażaka: ubrania specjalne, buty strażackie specjalne, sygnalizatory bezruchu, rękawice specjalne, aparaty oddechowe.
Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej do konkursu zakwalifikowało się 27 projektów. Podpisano 27 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków WF – ok. 136 000,00 zł.
 
Oddział Wojewódzki ZOSP RP w ramach działania 7. - Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom otrzymał dofinansowanie w wysokości 150 000 zł. Ze środków tych zakupiono motopompy, piły do drewna, pompy szlamowe i węże.
 
Ponadto w ramach projektu
2.2.3                  – publikacje popularnonaukowe i monografie przyrodnicze - otrzymano dotację
20 tys. zł. na publikację poświęconą roli OSP w rozwoju regionu i ochronie środowiska. Tytuł publikacji to „Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. Historia, tradycja organizacja”
Dofinansowywane było także wiele innych drobnych projektów.
 
Za pomoc dla naszego ruchu strażacy ochotnicy serdecznie dziękują.

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót

Informacje

Wspierają nasze działania

Newsletter

Kalendarium

brak wpisów

Galeria

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 1826691